Kontaktujte nás: info@inzagi.sk

Strategické riadenie

Predpokladom realizácie stratégie spoločnosti je schopnosť riadenia kľúčových zmien. Našou špecializáciou je systémová a konzultačná podpora PMO pre riadenie projektového portfólia, návrh a príprava reportingu, analýza manažérských dát.

Projektové riadenie

Súčasťou našich služieb v oblasti projektového riadenia sú konzultácie a poradenstvo, zamarené na optimalizáciu procesu vo väzbe na ich následnú automatizáciu. V prípade potreby klientov zabezpečujeme iterim project management. Zaoberáme sa tiež témou "social networking" v projektovom riadení, s cieľom jeho efektívneho využitia v praxi.

Konzultácie

Naše konzultačné služby pokrývajú ako oblasti procesné / metodické, tak i systémové a technologické. Patrí medzi ne i audit projektového riadenia vo väzbe na softwarovú podporu.

Implementácia software

Softwarové nástroje implementujeme ako v on-premise, tak on-line prostredia. Máme skúsenosti s migračnými projektami do Office 365 a Project Online. Vyvíjame vlastne integrované nadstavby, ktoré zodpovedajú najlepšej praxi pri riadení projektového portfólia.

Školení

Naše školenia sú šité na mieru konkrétnym potrebám a požiadavkám. Medzi najčastejšie témy patria:

  • Základy práce s Project Professional 2016 pre vedúcich projektov
  • Pokročilé využitie Project Professional 2016 pre vedúcich projektov
  • Resource management s využitím Project Server/Online
  • Reporting s využitím Project Server/Online
  • Project Server/Online pre PMO a vedúcich pracovníkov
  • Project Server/Online pre administrátorov
  • Nintex Workflow for Project Server