Kontaktujte nás: info@inzagi.sk

Našou špecializáciou je implementácia nástrojov na projektové riadenie a riadenie portfólia projektov na platforme Microsoft Project Server/Online.
Riadenie projektov prechádza naprieč organizáciou a dotýka sa väčšiny procesov a radu podporných systémov. Vďaka širokému technologickému záberu sme schopní implementovať integrované riešenia.

Project Server

Project Server predstavuje robustné riešenia pre riadenie portfólia projektov v stredných a veľkých organizáciách. Ponúka kompletnú sadu funkcií pre všetky skupiny podieľajúce sa na realizácii projektov (management, portfólio manažérov, projektových manažérov, manažérov zdrojov, členov tímu a ďalšie).

Project Online

Jedná sa o alternatívu prevádzky Project Serveru vo forme služby v prostredí Office 365. Výhodou je tak okrem rýchlosti nasadenia aj možnosť využitia pre menšie tímy a integrácia s ďalšími službami Office 365.

SharePoint

SharePoint ako súčasť riešenia PPM ponúka špičkové nástroje pre tímovú spoluprácu a zdieľanie informácii. Zahŕňa kompletnú sadu funkcií pre správu dokumentov (DMS) a podporu procesov (WF).

Nintex Workflow for Project Server

Nintex Workflow rozširuje funkčné vlastnosti platformy SharePoint v oblasti workflow a predovšetkým zjednodušuje ich tvorbu pomocou intuitívneho vizuálneho rozhrania. Nintex Workflow for Project Server okrem toho naviac ponúka funkcie a nástroje pre riadenie životného cyklu projektu v organizácii a podporu Project Governance.

Power BI

Pre riadenie komplexných projektov a portfólií vo veľkých organizáciách je potrebná schopnosť analyzovať veľké množstvo dát a spracovávať podklady pre strategické rozhodovanie managementu. Pre tieto účely slúži Power BI, v ktorom je možné vytvárať prehľadné a interaktívne dashboardy dostupné i na mobilných zariadeniach.

Yammer

Podniková sociálna sieť zjednodušuje a zrýchľuje tímovú komunikáciu a spoluprácu. Umožňuje zapojiť do komunikácie i členov tímu od zákazníkov alebo dodávateľov. Pre jednotlivé projekty je možné vytvárať vlastné projektové skupiny a následne komunikáciu zobraziť naprieč skupinami.